Financiranje

Skripta je pokrenuta zahvaljujući sredstvima odobrenim projektom IPA BGUE 04 06 - Razvoj ljudskih potencijala “Unapređivanje kvalitete studiranja za skupine studenata u nepovoljnom položaju kroz uloge studentskih savjetovališnih službi“. U sklopu ovog projekta osmišljen je sadržaj, izrađen je dizajn aplikacije te su odrađeni svi programerski poslovi 1. faze razvoja aplikacije.


Financijsku podršku daljnjem razvoju i održavanju Skripte pružaju:

Sveučilište u Rijeci

Primorsko-goranska županija