O nama

Skriptu su osmislili djelatnici Sveučilišnog savjetovališnog centra i članovi udruge SAZRI.
Sveučilišni savjetovališni centar (SSC) sastavnica je Sveučilišta u Rijeci koja je osnovana s ciljem pružanja različitih oblika podrške i pomoći studentima i djelatnicima riječkog Sveučilišta. U okviru SSC-a djeluju Psihološko savjetovalište, Ured za studente s invaliditetom i Ured za karijere.
Psihološko savjetovalište pruža stručnu psihološku pomoć i podršku u postizanju akademskih uspjeha, povećanju efikasnosti studiranja i unaprijeđenju kvalitete života.
Ured za studente s invaliditetom djeluje s ciljem osiguravanja uvjeta za kvalitetno i jednako dostupno obrazovanje sadašnjih i budućih studenata s invaliditetom. 
Ured za karijere osnovan je s ciljem povećanja kompetencija i vještina potrebnih za uspješno zapošljavanje studenata Sveučilišta u Rijeci.
Sve su usluge Centra besplatne za korisnike.
Video o Sveučilišnom savjetovališnom centru
SAZRI – udruga za pružanje podrške i pomoći akademskoj zajednici Rijeke osnovana je s ciljem razvitka i unaprjeđenja kvalitete života te promicanja i zaštite prava članova akademske zajednice grada Rijeke. Specifični ciljevi Udruge su: pružanje stručne psihološke pomoći i podrške u postizanju akademskih uspjeha te povećanju uspješnostii studiranja; poticanje razvoja vještina upravljanja karijerom te životnih, akademskih, socijalnih, interpersonalnih, poduzetničkih i drugih vještina; osiguravanje uvjeta za kvalitetno i jednako dostupno obrazovanje sadašnjih i budućih studenata s invaliditetom; promicanje i zaštita prava i potreba osoba s invaliditetom, socijalno ugroženih i podzastupljenih skupina, studenata i mladih općenito itd.