O skRIpti

Skripta je studentski grad koji je razvijen u Sveučilišnom savjetovališnom centru Sveučilišta u Rijeci u sklopu provedbe projekta IPA BGUE 04 06 - Razvoj ljudskih potencijala “Unapređivanje kvalitete studiranja za skupine studenata u nepovoljnom položaju kroz uloge studentskih savjetovališnih službi. U realizaciji projekta sudjelovala je i Udruga SAZRI, kao i volonteri – studenti Riječkog sveučilišta.

Korisnik dolaskom na stranice dobiva mogućnost odabira avatara. Nakon odabira jednog od ponuđenih avatara korisniku se otvara mapa s interaktivnim elementima. Skripta je grad koji će se kontinuirano graditi i nadopunjavati.  U tome nam može pomoći i vaše mišljenje. 
Upitnik evaluacije Skripte možete ispuniti na: evaluacija
Predlažemo da upitnik ispunite nakon što malo istražite Skriptu :)
Veselimo se novim idejama i suradnjama!
Ukoliko ste zainteresirani da informacije o vašim uslugama i proizvodima budu dijelom ove aplikacije, možete nas kontaktirati putem maila (ssc@ssc.uniri.hr) ili telefona (051/ 265-841).